fbpx Budowanie ekologicznych domów ze słomy, gliny i szkieletów drewnianych – nowe wsparcie od FKIS - Słomiany DomSłomiany Dom

Budowanie ekologicznych domów ze słomy, gliny i szkieletów drewnianych – nowe wsparcie od FKIS

Inwestycje w społeczne przedsiębiorstwa

31 października 2023 r. zakończyła się budowa portfela social venture capital Funduszu Kapitałowych Inwestycji Społecznych FKIS. Projekt, realizowany na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Rozwoju przez pięć lat – od grudnia 2018 roku, czerpał środki z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1 Innowacje społeczne) oraz z funduszy TISE. Fundusz ten miał na celu wsparcie organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw społecznych oraz działań o dużym wpływie społecznym.

Social Venture Capital: nowy model finansowania dla rozwoju społecznych przedsiębiorstw

Social venture capital (SVC) to innowacyjny sposób finansowania wykorzystujący strategię venture capital i instrumenty rynku kapitałowego do wsparcia przedsiębiorstw społecznych. Dzięki temu modelowi, organizacje te mogą korzystać z instrumentów kapitałowych lub quasi-kapitałowych, co stanowi alternatywę dla tradycyjnych form finansowania opartych głównie na pożyczkach lub gwarancjach.

Inwestycje społeczne: wsparcie i rozwój

Fundusz FKIS zainwestował w dwanaście przedsiębiorstw społecznych na terenie całego kraju, wspierając projekty w obszarach opiekuńczych, edukacyjnych, rehabilitacyjnych oraz tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ekologii. Inwestycja w Spółdzielnię „Słomiany Dom” umożliwi zakup nowych maszyn budowlanych i wzrost zatrudnienia.

Wizja Dalszego Rozwoju

Efekty programu pilotażowego będą wykorzystane przy projektowaniu zasad funkcjonowania funduszy social venture capital w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027. Fundusz FKIS, utworzony przez TISE, jest funduszem pożyczkowym dla organizacji pozarządowych i firm społecznych.

Pełna lista i opisy inwestycji społecznych dostępne są na stronie www.fkis.pl

Fundusz Kapitałowych Inwestycji Społecznych wsparciem dla Słomianego Domu

Jesteśmy niezmiernie podekscytowani ogłaszając, że Spółdzielnia „Słomiany Dom” z Bydgoszczy została wybrana przez Fundusz Kapitałowy Inwestycji Społecznych (FKIS) do otrzymania wsparcia inwestycyjnego. Wsparcie inwestycyjne dla „Słomianego Domu” wzmocni odpowiedzialny rozwój naszej spółdzielni, dla wznoszenia ekologicznych budynków charakteryzującym się minimalnym, negatywnym wpływem na środowisko w całym cyklu życia budynku, począwszy od budowy, poprzez eksploatację, aż do jego rozbiórki.

Budowanie z poszanowaniem środowiska, w którym żyje człowiek

Nasz zespół specjalizuje się w konstruowaniu domów opartych na naturalnych materiałach, takich jak słoma, glina i szkielety drewniane. Ta inwestycja umożliwi nam poszerzenie naszej działalności, co pozwoli na zakup nowoczesnych maszyn budowlanych oraz zwiększenie naszego zaangażowania w ekologiczne projekty budowlane.

Słoma, glina, szkielety drewniane

Nasze inicjatywy w budownictwie ekologicznym opierają się na założeniu, że domy stworzone ze słomy, gliny i szkieletów drewnianych minimalizują negatywny wpływ na środowisko. Chcemy inspirować innych do wykorzystywania naturalnych materiałów w budownictwie, promując równocześnie świadomość ekologiczną i zwiększając nasz potencjał technologiczny.

Rozwój Dzięki Wsparciu FKIS

Jesteśmy zachwyceni możliwością dalszego wzmacniania naszej oferty w budownictwie ekologicznym dzięki wsparciu ze strony FKIS. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o naszych projektach, technologiach czy naszych planach rozwoju, zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej lub skontaktowania się pod numerem: ☎️ 501 973 216.

Dziękujemy za zaufanie i wspólną drogę w kierunku ekologicznego budownictwa, dobrego dla środowiska, w którym żyje człowiek!

KONTAKT

501 973 216

Sp. Soc. Słomiany Dom
NIP 5542947661
KRS 0000669526
mBank 29 1140 2004 0000 3002 7676 7031     


    NEWSLETTER

      Right Menu Icon