NaszA MISJA

Poprzez swoją pracę chcemy sprawić, by budownictwo naturalne budziło pozytywne skojarzenie, było łączone  również z trwałością wykonania, a także stanowiło powszechnie rozważaną alternatywę dla domów murowanych czy kanadyjskich.

Kim jesteśmy?

Czasami jesteśmy profesjonalistami w każdym calu, a czasami marzycielami i idealistami. Mamy dwadzieścia kilka lat albo trzydzieści kilka lat i duże plany. Znamy się dobrze i spotykamy nie tylko na placu budowy.

o NAS

Spółdzielnia powstała na bazie wcześniejszych mniejszych i większych doświadczeń z budownictwem naturalnym. Poznaliśmy się ze sobą współpracując w ich trakcie, ale często również zupełnie prywatnie. Aktualnie, Spółdzielnia zatrudnia 6 osób. Współpracujemy również z architektami, architektami wnętrz, producentami tynków naturalnych czy podwykonawcami.

Ekonomia społeczna

O ekonomii społecznej można napisać dużo. W skrócie chodzi o to, żeby odejść od kryterium maksymalizacji zysku jako jedynej miary skuteczności przedsiębiorstwa, zwracając uwagę na społeczne oddziaływanie przedsięwzięcia. Zatrudniając pracownika, firma wpływa pośrednio na całe jego otoczenie.

sPÓŁDZIELNIA

Spółdzielnia powstała przede wszystkim w celu stworzenia godnych miejsc pracy. Wszyscy pracownicy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę z równym wynagrodzeniem. Staramy się łączyć pracę zarobkową z wzajemną pomocą i zrozumieniem.

KUBA

mgr inż. budownictwa

tynkarz

muzyk

PIOTREK

MONTER

Tynkarz

DJ

MISZA

CIEŚLA STOLARZ

tynkarz

RZEŻBIArz

ZBYSZEK

TYNKARZ

PRACOWNIK WYSOKOŚCIOWY

ARBORYSTA

MICHAŁ

tynkarz

pomocnik

fotograf

FRANEK

majster

hydraulik

tynkarz

Partnerzy