Budownictwo naturalne

Na czym polega?

Budownictwo naturalne polega na wykonywaniu budynków przy użyciu materiałów niskoprzetworzonych, naturalnych, recyklingowych i lokalnie dostępnych w celu zminimalizowania wpływu procesu budowlanego na środowisko. Z pełną odpowiedzialnością możemy powiedzieć, że przy zastosowaniu materiałów takich jak glina, słoma, włókna celulozowe czy drewno możemy wykonać budynek spełniający wszelkie wymagania stawiane współczesnemu budownictwu, również w standardzie energooszczędnym czy pasywnym. Skorzystajmy z tego!

Budownictwo, a ekologia​

Według szacunków ONZ budynki odpowiadają za 25-40 % energii konsumowanej na świecie oraz około 40 % światowej emisji dwutlenku węgla. Zużycie to związane jest z procesem wydobycia i przetworzenia niezbędnych surowców, eksploatacji budynku oraz prac związanych z rozbiórką budynku. Jest to ogromne obciążenie ale również drogowskaz pokazujący kierunek zmian.​

Energochłonność materiałów budowlanych

Żeby zaizolować 1 m2 ściany styropianem o grubości 20cm potrzeba aż 14,6 kg węgla! Gdybyśmy zamienili materiał izolacyjny na wełnę drzewną lub włókna celulozowe otrzymamy odpowiednio 5 i 1.7 kg. W przypadku użycia słomy, traktowanej jako materiał odpadowy, możemy uznać, że węgla, ani energii pochodzącej z innych źródeł nie potrzebujemy w ogóle. Wybór materiału budowlanego MA znaczenie!

Energia niezbędna do wyprodukowania 1m2 izolacji

Styropian [Grubość - 20 Ciężar - 20]
86,4 J
Wełna mineralna [grubość - 20 ciężar - 50]
16,6 J
WEŁNA DRZEWNA [grubość - 20 ciężar - 50]
10,8 J
WŁÓKNA CELULOZOWE [GRUBOŚĆ - 30 waga - 40]
3,3 J
SŁOMA [grubść - 40 ciężar - 90]
0 J

Tynki gliniane

Tynk gliniany stosujemy jako standardowe wykończenie powierzchni wewnątrz budynków. Posiada szereg właściwości, które go ku temu predysponują: reguluje wilgotność pomieszczenia, jest antyalergiczny, neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Stosując różne uziarnienie mieszanki, sposoby wykończenia powierzchni czy dodatki możemy uzyskać różne faktury. Tynków glinianych nie trzeba malować. Wybraną barwę można uzyskać poprzez zastosowanie surowca w odpowiednim kolorze lub dodatek pigmentu. Polecamy w pierwszej kolejności do sypialni oraz łazienek!

Tynki wapienne

Tynk wapienny stosujemy standardowo jako wykończenie zewnętrznej powierzchni ścian, ze względu na to, że jest o wiele bardziej niż tynk gliniany odporny na działanie wody opadowej. Podobnie jak tynk gliniany, tynk wapienny jest w pełni otwarty dyfuzyjnie, w przeciwieństwie do tynku z dodatkiem cementu. Ze względu na wysoką alkaliczność z dużą skutecznością zapobiega rozwojowi pleśni i grzybów.
Materiały izolacyjne

SŁOMA

Słoma jest materiałem w zasadzie odpadowym i przez to najbardziej ekologicznym. Kostki słomy stosowane są w budownictwie w zasadzie od momentu skonstruowania kostkarki. Na początku stosowane były intuicyjnie, na przestrzeni lat zostały jednak gruntownie przebadane pod kątem wykorzystania w budownictwie. Stosujemy je głównie do izolacji ścian. Są doskonałym podłożem pod tynki naturalne.

BETON KONOPNY

Kompozyt na bazie wapna hydratyzowanego oraz paździeża konopnego. W formie sypkiej można nim izolować stropy oraz podłogę, w formie mokrej może służyć do wykonywania ścian w szalunkach.

WŁÓKNA CELULOZOWE

Wdmuchiwany materiał izolacyjny powstający z makulatury gazetowej. Dzięki impregnacji preparatami solnymi są niepalne. Świetnie nadają się do izolacji przestrzeni nieregularnych i trudnodostępnych.

WEŁNA DRZEWNA

Materiał podobny do wełny mineralnej czy szklanej. Odrózniają się od nich paroprzepuszczalnością oraz zdolnościa kumulacji wilgoci.

Jak się mieszka w domu ze słomy?

Przekonaj się sam, odwiedź naszą agroturystykę!

Czym jest drewno, każdy wie. My staramy się podchodzić do niego z szacunkiem i stosować tylko tyle ile jest niezbędne. Pamiętajmy ile czasu trzeba, żeby drzewo urosło do rozmiarów umożliwiających jego zastosowanie w budownictwie. Jest niezbędne w celu wykonania konstrukcji budynków naturalnych. Impregnując drewno staramy się zachować jego fakturę i właściwości. Zamiast lakierów i lakiero-bejc staramy się stosować oleje i olejo-woski.

Fundamenty

Stal i cement są materiałami bardzo energrochłonnymi w produkcji. Decydując się na fundamenty punktowe możemy zmniejszyć zużycie betonu 5-ciokrotnie.

Masz wątpliwości?

Zapraszamy do FAQ!